Efikasiteti i një lëngu që përmban kafeinë kundër rënies së parakohshme trashëguese të flokëve tek meshkujt

Kryer në Qendrën për Kërkime Kozmetike të Universitetit Katolik Sacred Heart në Romë

I përgjithshëm

Rreth gjysma e të gjithë meshkujve në moshën 50 vjeç vuajnë nga rënia e trashëguar e flokëve. Për shkak të predispozicionit gjenetik, ky numër mund të rritet edhe në të ardhmen. Prandaj, po bëhen përpjekje të mëdha për të arritur një parandalim efektiv të rënies së parakohshme të flokëve. Kafeina është një substancë veçanërisht interesante, meqë ndikimi i saj në përmirësimin e performancës tashmë është i njohur.

Bazuar në testet ex vivo, ne tashmë e dimë se kafeina mund të rezultojë në efekte të rritjes në rrënjët e flokëve. Megjithatë, mekanizmi i saktë është ende i panjohur. Efekti i njohur i kafeinës në metabolizmin e energjisë mund të jetë një çelës në efikasitetin kundër rënies së parakohshme të flokëve.

Si rezultat, qëllimi i këtij studimi është të konfirmojë rëndësinë klinike të kafeinës në një lëng që përmban kafeinë për trajtimin e rënies së trashëguar të flokëve.

Metodat

Me qëllim që të dëshmohet efekti kozmetik i lëngut që përmban kafeinë (përbërësit shtesë përfshijnë zinkun, niacinën, mentolin dhe vitaminat E dhe A) në trajtimin e rënies së flokëve tek meshkujt, është kryer një test aplikimi në Universitetin Katolik Sacred Heart në Romë.

40 persona meshkuj të moshës 18 deri në 56 vjeç, me një moshë mesatare prej 37 vjeç me probleme të rrallimit të flokëve nga faza fillestare deri tek ajo e avancuar, morën pjesë në studimin katërmujor. Një sasi prej rreth 7 ml të lëngut u është aplikuar në skalp një herë në ditë, pastaj skalpi u është masazhuar dhe nuk u është shpëlarë. Përdorimi i produkteve të tjera kundër rënies së flokëve u ishte ndaluar gjatë gjithë kohëzgjatjes së aplikimit. Testi për vlerësimin e intensitetit të rënies së flokëve u krye në bazë të testit të tërheqjes së flokëve në fillim dhe pas dy dhe katër muajsh të aplikimit.

Përveç kësaj, subjekteve të testimit iu kërkua të vlerësonin subjektivisht, përmes një pyetësori, efikasitetin kozmetik të produktit të testuar. Ky pyetësor personal u verifikua nëpërmjet një vlerësimi nga stafi i testimit klinik.

Grafika 1: Zvogëlimi i rënies së flokëve në testin e tërheqjes së flokëve

Grafika 1: Zvogëlimi i rënies së flokëve në testin e tërheqjes së flokëve

Rezultatet

Pas vetëm dy muajve të aplikimit të lëngut që përmban kafeinë, testi i tërheqjes së flokëve tregoi një rënie të ndjeshme të flokëve të telogjenit (flokët në fazën e tyre jo-aktive të pushimit), të cilat më pas uleshin ndjeshëm pas katër muajsh (Grafiku 1).

Shtrirja e subjekteve të testimit me një zhvillim pozitiv ishte 78% pas dy muajsh dhe 83% e të gjithë subjekteve të testimit pas dy muajve të tjerë (Grafika 2).

Kjo gjetje objektive ndërlidhet shumë mirë me vlerësimin e subjekteve të testimit dhe hetuesit kryesor. Pas dy muajsh, një ulje në rënien e flokëve u deklarua subjektivisht nga 30% e subjekteve të testimit dhe nga 85% prej tyre pas katër muajsh. Para aplikimit, ashpërsia e rënies së flokëve u vlerësua "e moderuar në të fortë" nga 77% e subjekteve testuese. Pas katër muajve të aplikimit të lëngut që përmban kafeinë, 68% e subjekteve të testimit e vlerësuan rënien e tyre të flokëve si "shumë të ulët deri të ulët". Prandaj, kënaqësia dhe shkalla e rekomandimit ishte 85% pas përfundimit të studimit.

Përveç uljes së rënies së flokëve, lëngu gjithashtu demonstroi vetitë e produktit shumë të mirë kozmetik, meqë struktura e flokëve u vlerësua si e qëndrueshme, e fortë dhe e mirë-kondicionuar bazuar në aplikimin e përditshëm. Meqë rënia e flokëve tek meshkujt duhet të luftohet në mënyrë të përhershme dhe sistematike, pranimi i produktit është shumë i rëndësishëm. Kjo është mënyra e vetme për të siguruar sukses afatgjatë.

Përmbledhje

Lëngu që përmban kafeinë është një kombinim i përbërësit aktiv me lëkurë dhe tolerancë shumë të mirë të lëkurës dhe aplikim shumë të përshtatshëm. Baza e përbërësit aktiv siguron disponueshmëri të mirë të kafeinës në rrënjët e flokëve dhe në skalp. Pas vetëm dy muajsh, përdoruesit vunë re një rënie të konsiderueshme të rënies e flokëve, e cila ishte shumë domethënëse pas katër muajsh. Efektet janë statistikisht të rëndësishme.

Pas këtij testi klinik, ne mund të konstatojmë se lëngu që përmban kafeinë është shumë i përshtatshëm për aplikim afatgjatë kundër rënies së trashëguar të flokëve dhe përfaqëson një mbështetje interesante dhe premtuese për problemin.

C. Bussoletti, F. Mastropietro, L. Celleno, J. Appl. Cosmetol. 2011, 29, 167-180.