Literaturë shtesë

Më poshtë janë të listuara burimet shtesë që ofrojnë informata më të detajuara mbi një shumëllojshmëri të subjekteve

Kafeina dhe rritja e flokëve

Mekanizmat e veprimit të kafeinës dhe përdorimi i saj kozmetik
A. Herman, A. P. Herman, Skin Pharmacol. Physiol. 201326, 8-14.

Artikull analizues mbi kafeinën, e cila duke pasur parasysh bioaktivitetin e saj të lartë dhe vetitë kryesore të depërtimit, përdoret në një shumëllojshmëri aplikimesh për kujdesin ndaj lëkurës dhe flokëve.

Analiza e depërtimit të kafeinës e cila përmban shampon në folikulat e flokëve me mikroskopi me skanim lazerik in vivo.
J. Lademann, H. Richter, S. Schanzer, A. Klenk, W. Sterry, A. Patzelt, Laser Physics 201020, 551-556.

Ky studim ka analizuar depërtimin dhe ruajtjen e një shamponi që përmban kafeinë në folikulet e flokëve me mikroskopi me skanim lazerik in vivo.

Mekanizmi i rritjes së flokëve, cAMP, testosteroni, 5α-DHT, 5α-reduktaza

Kafeina – substancë stimuluese dhe medicinale
K. Nieber, S. Felke, A. Schmalz,  Pharm. Ztg. 20074, 16-22.

Artikull analizues mbi kafeinën si nxitës natyral dhe përbërës aktiv.

Ndikimi në ciklin e flokëve, rritjen e flokëve/rënien e flokëve.

Folikuli i flokut si një miniorgan dinamik
M. R. Schneider, R. Schmidt-Ullrich, R. Paus, Curr. Biol. 200919, 132-142.

Artikull analizues mbi strukturën dhe biologjinë e folikulit të flokut.