Thông tin liên hệ

Công Ty Dược Phẩm & Trang Thiết Bị Y Tế HOÀNG ĐỨC

12 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: (+84-8) 3929 3777– Máy lẻ 335
Fax: (+84-8) 3929 5777
Email: contactus@hoangduc.net

Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất cứ yêu cầu hoặc câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.