อัลเปซิน คาเฟอีน ลิควิด

คำถาม และ คำตอบ

วัฏจักรการเจริญเติบโตของเส้นผมในแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน บางท่านผมอยู่ในช่วงการเจริญเติบโต ในขณะที่บางท่านผมจะอยู่ในช่วงหยุดพัก เพื่อรอผมขึ้นใหม่ ตามหลักการแล้วรากผมจะอยู่ในช่วงเจริญเติบโตอยู่ประมาณ 8 ปีแล้วผลัดเป็นช่วงหยุดพัก กินระยะเวลาประมาณ 5-8 เดือน หลังจากนั้นผมจะร่วง แล้วเริ่มวัฏจักรการเจริญเติบโตรอบใหม่ เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ประมาณ 8-20 ครั้งจนรากผมหยุดการสร้างผมใหม่

เสริมสร้างความแข็งแรงให้รากผม

หลังจากเริ่มใช้คาเฟอีน ลิควิด อาจต้องใช้เวลาสักระยะเพื่อให้รากผมได้ผลัดจากช่วงหยุดพัก มาเป็นช่วงเจริญเติบโตอีกครั้ง ตามปกติแล้วท่านจะสามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง ผมเริ่มหลุดร่วงน้อยลงหลังจากเริ่มใช้ คาเฟอีน ลิควิดแล้วประมาณ 3-4 เดือน

ประสิทธิภาพของอัลเปซิน คาเฟอีน ลิควิด มุ่งเน้นให้รากผมแข็งแรง สารสกัดCaffeine complex จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้เส้นผมที่ยังคงอยู่ หรือรากผมที่ผมยังสามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้เท่านั้น คาเฟอีน ลิควิด ไม่ใช่น้ำยาปลูกผม

ไม่ การใช้อัลเปซิน คาเฟอีน ลิควิด ในปริมาณมากหรือใช้บ่อยๆ ไม่ได้มีผลเสียอะไร ปริมาณสารสกัดคาเฟอีนที่ซึมซาบเข้าสู่หนังศีรษะนั้นปลอดภัยแม้ในผู้ที่มีความไวต่อคาเฟอีน ปริมาณสารสกัดคาเฟอีนที่จำเป็นและเพียงพอต่อวันเท่านั้นที่จะมีประสิทธิภาพในการซึมซาบเข้าสู่หนังศีรษะ ส่วนที่เกินจะไม่มีส่วนในการเพิ่มประสิทธิภาพแต่อย่างใด

ได้ หลังจากนวดอัลเปซิน คาเฟอีน ลิควิดให้ทั่วหนังศีรษะแล้ว รอประมาณ 3 นาทีให้ผลิตภัณฑ์ซึมก่อน หลังจากนั้นสามารถใช้ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมอื่นๆตามต้องการได้ เช่น เจล แว็กซ์ หรือสเปรย์

สามารถใช้อัลเปซิน คาเฟอีน ลิควิด บนผมที่แห้งได้หรือไม่ หรือ ต้องใช้หลังสระผมเท่านั้น?

สามารถใช้อัลเปซิน คาเฟอีน ลิควิด บนผมที่แห้งได้ ไม่ควรเทผลิตภัณฑ์ที่อุ้งมือแล้วจึงชโลม ข้อสำคัญคือต้องใช้ปากขวดเหยาะโดยตรงลงที่หนังศีรษะ แล้วนวดให้ทั่วจนผลิตภัณฑ์ซึม หลังจากใช้ คาเฟอีน ลิควิดแล้ว สามารถใช้ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมอื่นๆตามต้องการได้ กรุณาระวังคาเฟอีน ลิควิดเข้าตาเนื่องจากมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และเมนทอล อาจทำให้เกิดการระคายเคืองตา หากผลิตภัณฑ์เข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด

สารสกัด caffeine complex จะซึมซาบเข้าสู่รากผมอย่างรวดเร็วและจะคงอยู่ภายใน 24 ชั่วโมง สารสกัดพิเศษจะให้พลังงานแก่รากผมเพียงพอในการช่วยป้องกันผลกระทบที่ไม่ดีจากการโจมตีรากผมของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ได้รับการยืนยันจากการศึกษาวิจัยแล้วว่า การใช้คาเฟอีน ลิควิดเป็นประจำทุกวันมีความสำคัญยิ่ง

ในบางกรณี ซึ่งพบได้น้อย ผมที่แข็งแรงอาจมีการหลุดร่วงได้บ้าง แต่แค่ชั่วคราว เราเรียกช่วงเวลานี้ว่า “ช่วงผลัดผม”

ผมร่วงเนื่องจากการนวดศีรษะ?

การนวดศีรษะแรงๆ มีผลอย่างมากที่จะทำให้เส้นผมที่อยู่ในช่วงการพัก เพื่อรอขึ้นใหม่โดนแรงของการนวดบดขยี้เส้นผมออกจากราก อย่างไรก็ตาม หลังจากหยุดนวดสักพัก เส้นผมจะหลุดร่วงน้อยลง และวัฏจักรการเจริญเติบโตของเส้นผมจะกลับสู่ภาวะปกติอีกครั้ง