ดับเบิ้ลเอฟเฟค คาเฟอีน แชมพู

คำถาม และ คำตอบ

จำเป็น เนื่องจากผลลัพธ์สองประการที่ได้จากผลิตภัณฑ์ ทั้งทำให้รังแคหลุดลอก และยังช่วยป้องกันผมร่วง รังแคและผมร่วงจากกรรมพันธุ์เป็นสิ่งที่ต้องการการปกป้องอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงควรใช้ในระยะยาว

การนวดศีรษะด้วยอัลเปซิน ดับเบิ้ล เอฟเฟค คาเฟอีน แชมพู จะทำให้ส่วนผสมพิเศษที่อยู่ในแชมพูซึมซาบเข้าสู่หนังศีรษะและรากผมได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งแรงเบาๆจากการนวดศีรษะยังทำให้รังแคหลุดลอกได้บางส่วนอีกด้วย