อัลเปซิน คาเฟอีน แชมพู ซี1

คำถาม และ คำตอบ

ยิ่งทิ้งไว้นานเท่าไหร่ก่อนล้างออกยิ่งทำให้คาเฟอีนซึมเข้าสู่หนังศีรษะได้ดียิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอาการแดงที่หนังศีรษะโดยเฉพาะผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย ดังนั้นควรสังเกตการตอบสนองหลังทิ้งแชมพูไว้นานๆว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่ ตามหลักการแล้วทิ้งแชมพูไว้ 2 นาทีก่อนล้างออกก็เพียงพอ

ประสิทธิภาพของสารสกัดคาเฟอีนในแชมพูเรื่องการช่วยลดและปกป้องผมร่วงอันเกี่ยวเนื่องกับกรรมพันธุ์ มีแสดงอยู่ในเอกสารยืนยันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้น ว่าหลังจากชโลมแชมพูทิ้งไว้เพียง2นาที สารประกอบพิเศษในแชมพูจะออกฤทธิ์และสามารถตรวจวัดได้หลังจาก 120 วินาที หมายความว่าทิ้งแชมพูไว้เพียงสองนาทีก็มีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่จำเป็นต้องทิ้งไว้นานกว่านั้น อย่างไรก็ดีมีการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่า การซึมซาบของสารสกัดคาเฟอีนจะเพิ่มขึ้นเมื่อทิ้งไว้ 30 นาที อย่างไรก็ดีเมื่อใช้ตามระยะเวลาที่กำหนด สารสกัดคาเฟอีนจะประสิทธิภาพมากพอที่จะกระตุ้นรากผมให้มีพลังงานและความแข็งแรงต่อไปอีกประมาณ 8 ชั่วโมง

หากทิ้งแชมพูไว้นานเกิน 2 นาที ควรสังเกตการตอบสนองของผิวหนังและสภาพหนังศีรษะ ขึ้นอยู่กับสภาพผิวหนังของแต่ละบุคคล ในบางรายการทิ้งแชมพูไว้นานเกินไปก่อนล้างออก อาจก่อให้เกิดอาการแดงที่หนังศีรษะชั่วคราว เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเราแนะนำให้ใช้ อัลเปซิน คาเฟอีน แชมพู ซี1 ควบคู่กับ อัลเปซิน คาเฟอีน ลิควิด