• ทัดจันทร์ หัวหิน/TAD CHAN HUA HIN 71 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันต์ 77110
 • หัวหิน มาเก็ต วิลเลจ/HUA HIN3 MARKET VILLAGE ห้องหมายเลข A130 ชั้น G เลขที่ 234/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
 • เทสโก้ ปราณบุรี/TESCO PRANBURI 706 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
 • ประจวบคีรีขันธ์/PRACHUABKHIRIKHAN 103/7 ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
 • กนกเพชร กาญจนบุรี/KANOKPETCH KANCHANABURI อาคารพาณิชย์เลขที่ 160/288-289 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
 • โรบินสัน กาญจนบุรี/ROBINSON KANCHANABURI ห้องเลขที่ 2 เอฟ-บี-216 ชั้น 2 เอฟ เลขที่ 110 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
 • บิ๊กซี กาญจนบุรี/BIG C KANCHANABURI 786/8 ถนนแสงชูโตเหนือ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 
 • บิ๊กซี เพชรบุรี/BIG C PETCHABURI 2CR201A เลขที่ 130 หมู่ที่ 1 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง เพชรบุรี 76000
 • เทสโก้ ท่ายาง/TESCO TAYANG 777 หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
 • เพชรบุรี/PHETCHABURI 39 ถนนสุรินทรฤาชัย ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
 • ชะอำ/CHA-AM 19/4-5 ถนนราษฎร์พลี 1 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
 • บิ๊กซี ราชบุรี/BIG C RATCHBURI ห้องเลขที่ 2CR211 ชั้น 2 เลขที่ 534 หมู่ 1 ตำบล โคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
 • บ้านโป่ง ราชบุรี/BANPONG RATCHABURI 236,238 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
 • โรบินสัน ราชบุรี/ROBINSON RATCHABURI ห้องบีเอฟ เลขที่ 265 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
 • รอยัล ปาร์ค ราชบุรี/ROYAL PARK RATCHABURI เลขที่ 11 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000