• กาดสวนแก้ว/KAD SUAN KAEW ห้องหมายเลข G30-33 ชั้น 1 กาดสวนแก้ว เลขที่ 99/4 ม:2 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200
 • แอร์พอร์ต พลาซ่า/AIRPORT PLAZA CHIANGMAI ห้องหมายเลข 122-123, 236 ชั้น 1 เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า เลขที่ 2 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100
 • เทสโก้ โลตัส คำเที่ยง เชียงใหม่/LOTUS KHAMTIENG CHIENGMAI ชั้น 2 เลขที่ 19 ตลาดคำเที่ยง ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
 • เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า เชียงใหม่ จีเอฟ/CENTRAL AIRPORT PLAZA CHIENGMAI ศูนย์การค้า เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า เชียงใหม่ ห้องเลขที่ G 179/2 ชั้น G เลขที่ 2 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
 • บิ๊กซี เชียงใหม่/BIG C CHIANGMAI GCR006, GCR019 ชั้น 1 เลขที่ 208 หมู่ 3 ตำบลท่าศาลาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
 • กาดต้นพยอม/KAD TON PAYAOM 241 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 53000
 • มีโชค พลาซ่า/MEECHOK PLAZA ห้องเลขที่ TS 110-111 ชั้น 1 เลขที่ 206 หมู่ 6 ต:ฟ้าฮ่าม อ:เมือง จ:เชียงใหม่ 50000
 • บิ๊กซี หางดง/BIG C HANG DONG 433/5 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
 • แอ็ด เคิร์ฟ เชียงใหม่ /@CURVE CHIANGMAI 215/2 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
 • พรอมเมนาดา เชียงใหม่/PROMENADA CHIANGMAI ชั้น 1 พรอมเมนาดา เชียงใหม่ ห้องเลขที่ L1-021,L1-022 192-193 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาล อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
 • เซ็นทรัล เชียงใหม่ 2 /CENTRAL CHIANGMAI 2 เซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ 2 ห้องเลขที่ G10 ชั้น G 99, 99/1, 99/2 หมู่ที่4 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
 • เม-ญ่า เชียงใหม่/MAYA CHIANG MAI 55/5 หมู่ที่ 5 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
 • เทสโก้ หางดง/TESCO HANGDONG 132 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
 • กาดฝรั่งวิลเลจ/KAD FARANG VILLAGE ห้องเลขที่ R14 ศูนย์การค้ากาดฝรั่งวิลเลจ เลขที่ 225/298 หมู่ที่ 13 ต:บ้านแหวน อ:หางดง จ:เชียงใหม่ 50230
 • เซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ / Central Food Hall at CentralFestival Chiangmai 99, 99/1, 99/2 หมู่ 4, ต. ฟ้าฮ่าม, อำเภอเมือง, เชียงใหม่ 50000
 • ร้านขายยา เพียว หางดง / Pure Hangdong ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาหางดง
 • li>ร้านขายยา เพียว เชียงใหม่ / Pure Chiangmai ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาเชียงใหม่
 • ร้านขายยา เพียว เชียงใหม่ / Pure Chiangmai 2 ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาเชียงใหม่
 • บู๊ทส์ กาดสวนแก้ว เชียงใหม่ / ยูนิต 206 ชั้น 2 กาดสวนแก้ว 99/4 หมู่ 2 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
 • บู๊ทส์ เดอะพลาซ่า เชียงใหม่ / ยูนิต 1111 ชั้น 1 เดอะพลาซ่า เชียงใหม่ 100/1 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
 • บู๊ทส์ ท่าแพ เชียงใหม่ / 408,410 ถ. ท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50300
 • บู๊ทส์ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล / ห้องเลขที่ G14 ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ เลขที่ 99,99/1,99/2 หมู่ 4 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 
 • เซ็นทรัล เชียงราย/CENTRAL CHIANGRAI ห้องเลขที่ 220-221 ชั้น 2 เลขที่99/9 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
 • บิ๊กซี เชียงราย/BIG C CHIANGRAI ห้องเลขที่ GCR 101/1 ชั้น 1, เลขที่ 184 หมู่ที่ 25 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
 • หงษ์ฟ้า พลาซ่า/HONGFAH PLAZA ชั้น 1 หงษ์ฟ้า พลาซ่า ห้องเลขที่ A04 999 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
 • เชียงราย ไนท์ บาร์ซาร์ /CHIANGRAI NIGHT BAZAAR เลขที่ 869/32 ถนนพหลโยธิน ต:เวียง อ:เมืองเชียงราย จ:เชียงราย 57000
 • ร้านขายยา เพียว เชียงราย / Pure Chaingrai ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาเชียงราย
 • บู๊ทส์ เชียงราย / 873/7-8 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 • บู๊ทส์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย / ยูนิต 216-217 ชั้น2 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย เลขที่ 99/9 หมู่ที่13 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จ.เชียงราย 57000
 • แฮปปี้ พลาซ่า พิจิตร/HAPPY PLAZA PICHIT ห้องเลขที่ MA-03/1 ชั้นที่ 1 39/119 ถนนสระหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พิจิตร 66000
 • บิ๊กซี ลำปาง/BIG C LAMPANG ห้องเลขที่ GCR 115/2 ชั้น 1 เลขที่ 65 ถนนไฮเวย์ ลำปาง-งาว ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
 • เซ็นทรัล ลำปาง/CENTRAL LAMPANG ห้องเลขที่ 301 ชั้น 3 319 ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
 • ร้านขายยา เพียว ลำปาง / Pure Lampang ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาลำปาง
 • บู๊ทส์ ชั้น2 เซ็นทรัล ลำปาง / ห้องเลขที่ 202 ชั้น2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลำปาง เลขที่319 ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
 • บิ๊กซี แพร่/BIG C PHRAE ห้องเลขที่ GCR125, 126, 127, 128 ชั้น 1 เลขที่ 600 หมู่ 9 ตำบลนาจักร,อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
 • ร้านขายยา เพียว แพร่ / Pure  Phare ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาแพร่
 • เทสโก้ พิษณุโลก/TESCO PHITSANULOK ชั้น G ,เลขที่ 909 หมู่ 10 พิษณุโลก-หล่มสัก ต:อรัญญิก อ:เมือง จ:พิษณุโลก 65000
 • เซ็นทรัล พิษณุโลก/CENTRAL PHITSANULOK ห้องเลขที่ 242-243 ชั้น 2 9/99 หมู่ที่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
 • เทสโก้ พิษณุโลก 2/TESCO PHITSANULOK 2 444 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
 • บิ๊กซี พิษณุโลก/BIG C PHITSANULOK 939 ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 
 • บิ๊กซี กำแพงเพชร/BIG C KHAMPHAENGPETCH ห้องเลขที่ GCR 130-131 ชั้น G เลขที่ 613/1 ถ:เจริญสุข ต:นครชุม อ:เมือง จ:กำแพงเพชร 62000
 • ท็อปแลนด์ เพชรบูรณ์/TOPLAND PETCHABOON 19 ถนนเกตุกันยา ชั้น 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 • เทสโก้ เพชรบูรณ์/TESCO PETCHABOON 929 หมู่ที่ 2 ต:สะเดียง อ:เมืองเพชรบูรณ์ จ:เพชรบูรณ์ 67000 
 • เทสโก้ ตาก/TESCO TAK 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
 • เทสโก้ แม่สอด/TESCO MAESOD 17 ถนนสายเอเชีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
 • โรบินสัน แม่สอด /ROBINSON MAESOD 99/115 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 6311
 • เทสโก้ น่าน/TESCO NAN 320 หมู่ที่ 4 ต:ดู่ใต้ อ:เมืองน่าน จ:น่าน 55000
 • บิ๊กซี น่าน/BIG C NAN 708 หมู่ 4 ต:ไชยสถาน อ:เมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
 • ร้านขายยา เพียว ลำพูน / Pure Lumphun ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาลำพูน
 • ร้านขายยา เพียว เลย / Pure Loei ชั้น 2 บิ๊กซี สาขาเลย