Stress orsakar skallighet

Med Alpecin: Längre tillväxtfaser
Utan Alpecin: Förkortade tillväxtfaser

Stress och krav att prestera kostar män mycket energi.

Hårets tillväxt kommer också att minska. Särskilt om hårrötterna har den genetiska dispositionen för detta. Dessutom spelar det manliga hormonet testosteron en nyckelroll.

Situationen har för första gången rekonstruerats vetenskapligt i laboratoriet

Kroppen reagerar på permanent stress genom att frisätta mer stresshormoner, som också kan främja uppkomsten av skallighet. På grund av stress frisätts mer kortisol och testosteron. Detta leder i sin tur till en energibrist som blir påtaglig bland annat i hårrötterna. Det resulterar i ett accelererat håravfall. Detta orsakssamband har nu för första gången bevisats experimentellt i en organkultur med hår. Arbetet har letts av dr T. Fischer och prof. dr R. Paus vid dermatologiska avdelningen på universitetssjukhuset i Lübeck. Även små och specifika koncentrationer av CRH (kortikotropin) förkortade signifikant hårrötternas tillväxtfas, och andelen hår i vilofas ökade också. Detta är exakt vad som behövs för att förhindra håravfall.
Genom att tillsätta en liten mängd koffein fick man den negativa effekten av CRH att fullständigt försvinna – ett annat resultat av experimentet.

"Av resultatet framgår att koffein än en gång bevisat att det är ett hårrotsstimulerande, aktivt ämne som med framgång kan användas mot de hämmande egenskaperna hos både det manliga könshormonet testosteron och stresshormonet CRH", sade dr Adolf Klenk, forskningschef vid Dr. Wolff Research, om forskningsresultaten från Lübeck