Håravfall är det största problemet hos män

50 % av alla män drabbas av håravfall!

I 80 % av alla fall är det androgenetisk alopeci som är problemet för män. Ärftligt håravfall nedärvs dominant och är inte en sjukdom utan en egenskap. Därför kan ärftligt håravfall inte botas utan måste istället kontinuerligt förhindras. Eftersom det rör sig om ett kosmetiskt problem bör man söka en kosmetisk lösning. Användning av läkemedel som innebär en risk för biverkningar är inte att rekommendera.

Vad orsakar håravfall?

Testosteronöverskottet, som kommer under puberteten, får å ena sidan skägget att växa men försvagar å andra sidan predisponerade hårrötter i hårbotten. Dessa hårrötter reagerar överkänsligt på testosteron (DHT). Det stänger av deras energiförsörjning och försvagar på så sätt hårrötterna. Deras tillväxtfaser förkortas och de dör i förtid.

Varför dör dessa hårrötter tidigare än normalt?

Normalt är en hårrot aktiv i upp till åtta år (tillväxtfasen) följt av en vilofas. Hårroten släpper då taget om håret och det faller av utan risk för håravfall. Därefter påbörjar hårroten en ny tillväxtfas och upprepar detta cirka 14 gånger innan den dör.

Utan Alpecin: Förkortade tillväxtfaser

Vid det ärftliga tillståndet förhindrar testosteron (DHT) bildningen av c-AMP, en signalsubstans för energi, som är grundläggande för hårrötternas metabolism. Det förkortar deras tillväxtfaser och håret dör i förtid. Om alltfler hårrötter dör på detta sätt blir resultatet manlig skallighet.

Med Alpecin: Längre tillväxtfaser

Vad kan göras för att förhindra håravfall?

Bristen på energi i hårrötterna orsakad av testosteron kompenseras av koffein. För att se till att koffeinet kan nå fram till där det behövs krävs lokal applicering. Tack vare den speciella galeniska beredningen (farmaceutisk bärare) i Alpecin-produkterna transporteras de aktiva innehållsämnena hela vägen direkt till håret, där de kan utöva sin effekt.

Den aktiva ingrediensen skyddar hårrötterna mot testosteronets angrepp. Det förlänger tillväxtfaserna, vilket innebär att hårtillväxt är möjlig upp i hög ålder. Den positiva effekten på hårrötternas funktion har bevisats av forskare.

"Behandlingen av håravfall måste göras tidigt, regelbundet och under lång tid om den ska vara framgångsrik." 
Dr. Klenk, chef för Alpecin Research i Bielefeld