Efikasnost kozmetičkog kofeinskog šampona za tretiranje androgenetske alopecije kod muškaraca

Sprovedeno u Centru za kozmetička istraživanja Katoličkog univerziteta Sveto srce u Rimu, Italija.

Kod većine muškaraca koji pate od androgenetske alopecije (opadanje kose koje izazivaju muški hormoni, skraćenica: AGA) opadanje kose je sa određenim progresivnim obrascima koji mogu da dovedu do potpune ćelavosti. AGA muškog tipa može da se manifestuje u bilo kom periodu posle puberteta, pogađa skoro 50% 50-ogodišnjaka i u većini slučajeva je posledica genetske predispozicije.

Jedan važan faktor za početak AGA je hormon dihidrotestosteron (DHT). Preosetljivost korena dlake na ovaj hormon smanjuje snabdevanje korena dlake energijom tako da se ciklus rasta prevremeno prekida. Folikuli dlake postepeno postaju sve manji i na kraju izumiru.

Aktivni sastojak, u Alpecin proizvodima, koji sadrži kofein štiti koren dlake od neželjenog dejstva dihidrotestosterona i snabdeva folikul dovoljnom količinom energije za rast. Faze rasta su ponovo produžene, sprečavajući na taj način ćelavost.

Metoda

U Centru za kozmetička istraživanja na Katoličkom univerzitetu u Rimu sprovedena je studija sa nasumično odabranim, kontrolisanim, dvostruko slepim, paralelnim grupama sa 66 zdravih muškaraca koji su pogađeni androgenetskom alopecijom. Ispitivanu su podnošljivost, efikasnost protiv opadanja kose i kozmetička svojstva Alpecin kofeinskog šampona C1 (u daljem tekstu „verum“)u poređenju sa Alpecin Medicinal Concentrat šamponom za masnu kosu (u daljem tekstu „kontrolni“ u smislu proizvod bez kofeina) tokom primene od šest meseci.

Učesnici ispitivanja su bili odgovarajuće starosti (18 do 55 godina), fototipa (Fitzpatrick I-IV), otpornosti kose na čupanje (najmanje 18 dlaka) i Hamilton-Norwood tipa (II-IV) i izabrani su prema kriterijumima za uključivanje i isključivanje iz studije. Učesnici su nasumično podeljeni u jednu verum i jednu kontrolnu grupu sa po 33 učesnika.

Nanošena je količina od 7 ml šampona, ostavljena na koži i vlasištu dva minuta i nakon toga ispirana. Nakon tri i šest meseci tretmana, efikasnost proizvoda je ocenjena uz pomoć upitnika za ispitanike. Podnošljivost je vizuelno procenjena i ocenjena uz pomoć dermatološkog upitnika na početku kao i nakon tri i šest meseci tretmana.

Intenzitet opadanja kose

Kao deo ispitivanja, nisu primećene nikakve reakcije osetljivosti ili intolerancije. Nakon šest meseci tretmana, zadovoljstvo verum grupe koja je koristila Alpecin kofeinski šampon C1 bilo je značajno veće za 85% u poređenju sa 36% u kontrolnoj grupi  koja je koristila Alpecin Medicinal Concentrat šampon za masnu kosu. U verum grupi, primećeno je upečatljivo smanjenje intenziteta opadanja kose, smanjen broj dlaka u lavabou kao i jača i primetno gušća kosa.

Progresija ćelavosti

Spremnost da se nastavi sa tretmanom odgovarajućim proizvodom bila je znatno veća u verum grupi (85%) nego u kontrolnoj (36%). Prema informacijama istraživača, jačina kose i gustina i stepen opadanja kose su se očigledno poboljšali u verum grupi. Proređenost kose se takođe smanjila u verum grupi u poređenju sa kontrolnom.  U kratkom pregledu, verum je smanjio prevremeno opadanje kose kod 73% verum ispitanika, dok je u kontrolnoj grupi taj procenat samo 33% .

Kratak pregled

Kofein se pokazao kao korisno sredstvo u tretmanu androgenetske alopecije, koje može da suzbije inhibiciju rasta ljudske kose koju izaziva dihidrotestosteron. Folikuli dlake pružaju visoko efikasan put za prodiranje i deponovanje topikalno primenjenih supstanci.

Studija dokazuje podnošljivost Alpecin kofeinski šampon C1 (verum) i Alpecin Medicinal Concentrat šampona za masnu kosu (kontrolni). Uz to, Alpecin kofeinski šampon C1 je pokazao dobru kozmetičku efikasnost, smanjenje opadanja kose, smanjenje broja dlaka u lavabou, poboljšanje jačine i gustine kose kao i smanjenje progresije ćelavosti.

Ukupno 85% ispitanika bilo je zadovoljno verumom, u poređenju sa svega 36% zadovoljstva kontrolnim i nastavili bi sa tretmanom sa Alpecin kofeinskim šamponom C1. Kao rezultat, Alpecin kofeinski šampon C1 može da se smatra efikasnim kozmetičkim pomagalom koje stimuliše rast kod tretiranja AGA.

T. Sisto, C. Bussoletti, L. Celleno, J. Appl. Cosmetol. 201331, 57-66.