Alpecin kofeinski losion pospešuje aktivne korene dlake

Sprovedeno od strane zajedničke dermatološke prakse Dr. Peter-a i Dr. Seeber-a, Hamburg

Alpecin kofeinski losion

Proizvod:
Alpecin kofeinski losion sa kofeinskim kompleksom

Subjekti testiranja:
39 pojedinaca sa pojačanim opadanjem kose
(uzrasta 20 do 60 godina)

Vremenski period:
Subjekti testiranja su koristili Alpecin u periodu od 4 meseca.

Istraživački projekat je demonstrirao da je aktivnost korena dlake kod subjekta testiranja podstaknuta redovnom primenom Alpecina. Takođe, postojala je mogućnost da se zaustavi povećano opadanje kose.

 

Previše neaktivnih korena dlake: Opadanje kose

Previše neaktivnih korena dlake

Za razliku od životinja kojima periodično raste zimsko i letnje krzno, rast dlake kod ljudi je „aperiodičan“. Neki koreni dlaka rade dok su drugi u fazi regenerisanja.

Obično, 85% korenova dlaka su u fazi rasta dok 15% miruje. Međutim, ako previše korenova dlaka postane neaktivno, dolazi do prevremenog opadanja kose i pojave ćelavosti.

Na samom početku, aktivnost korenova dlaka kod subjekata testiranja je bila značajno oslabljena: U proseku 22% korenova dlaka subjekata testiranja je bilo u fazi mirovanja.

Rezultat

Nakon svega četiri meseca korišćenja Alpecina, broj neaktivnih korenova dlaka je ponovo izmeren uz pomoć specijalnog „trihograma“. Smanjio se na 15% i stoga je bio normalan! Prema tome, prevremeno opadanje kose je zaustavljeno.

Subjektivna procena intenziteta opadanja kose

U periodu testiranja, subjekti testiranja su takođe sami procenjivali opadanje kose. Na osnovu njihove procene, opadanje kose prilikom češljanja se značajno smanjilo. Zapažanja dermatologa su se poklapala sa zapažanjima subjekata testiranja. To znači da subjektivni utisak da Alpecin kofeinski losion aktivira rast kose nije iluzija.

Subjekti testiranja su bili veoma zadovoljni Alpecinom. U skladu sa time, 58% je želelo da nastavi da koristi Alpecin kofeinski losion.

Kratak pregled

Glavni dermatolog je došao do zaključka da je Alpecin kofeinski losion zadovoljio sve potrebne kriterijume. Sa lične tačke gledišta dermatologa, testirani proizvod može da se preporuči kao kozmetički tretman za prevremeno opadanje kose na osnovu odlične tolerabilnosti i dokazane efikasnosti.

Proizvod poseduje i upečatljive prednosti kada je u pitanju preventivno tretiranje pojedinaca sa povećanim potencijalom rizika od prevremenog opadanja kose.