Alpecin kofeinski Double Effect šampon Alpecin Double effect u poređenju sa vodećim referentnim proizvodima protiv peruti na tržištu

Sprovela Derma Consult, organizacija specijalizovana za dermatološka testiranja.

Alpecin kofeinski Double Effect šampon

Proizvod: Alpecin kofeinski Double Effect šampon Alpecin Double effect za perut i jačanje kose

Subjekti testiranja: 20 muškaraca starosti od 18 do 55 godina koji pate od izražene peruti.

Vremenski period: Subjekti testiranja su koristili Alpecin kofeinski Double Effect šampon Alpecin Double effect tokom 6 nedelja.

Problem i cilj studije

Perut kao i genetska predispozicija za opadanje kose se kod muškaraca često poklapaju. Pod dejstvom muškog polnog hormona testosterona dolazi do stimulacije lojnih žlezda, što podstiče mikrobiološki rast i povezano formiranje peruti na vlasištu.

Testosteron, takođe, može negativno da utiče na rast kose kod nasledno predisponiranih korena dlaka i da ubrza opadanje kose. Ova studija je testirala efekat kofeinskog šampona protiv peruti koji sadrži kofeinski kompleks, kao i kombinaciju aktivnih sastojaka protiv peruti

 

Slika 1 Vlasište na početku studije
Slika 2 Vlasište nakon 21 dan
Slika 3 Vlasišta nakon 42 dana

Koncepcija studije

Test je sproveden kod 20 muškaraca starosti 18 do 55 godina, koji pate od pojačane peruti. Pre testiranja, subjekti testiranja su pripremljeni za studiju uz pomoć neutralnog šampona. Test šamponi koji su korišćeni su šampon protiv peruti koji sadrži kofein (Alpecin kofeinski Double Effect šampon) i uporedivi referentni proizvod sa tržišta kojem je pripisano odlično dejstvo protiv peruti. Šamponi su korišćeni tokom perioda od šest nedelja. U tom periodu je merena mikrobiološka aktivnost na vlasištu kao i sveukupna količina peruti.

Stanje vlasišta i formiranje peruti direktno na vlasištu beleženi su pomoću specijalne tehnologije kamera i slike su kvantitativno kategorizovane po završetku testiranja. U upitniku, subjekti testiranja su imali i priliku da daju svoju subjektivnu procenu testiranog proizvoda.

Mikrobiološka aktivnost (%)
Grafik 1: Mikrobiološka aktivnost (%)

Rezultat

Prilikom kvantitativne evaluacije količine peruti, postalo je očigledno da se sveukupna merljiva količina peruti odlično smanjila u poređenju sa referentnim proizvodom na tržištu. [Grafik 2] Antimikrobiološki efekat protiv Malassezia furfur (mikroorganizama) je takođe bio odličan za oba proizvoda. Broj mikroba se smanjio za približno pola. [Grafik 1] Efikasnost rezultata je pokazana poređenjem slika vlasišta. [Slike 1 do 3]

Kvantitativno smanjenje peruti [%]
Grafik 2: Kvantitativno smanjenje peruti [%]

Diskusija

Subjektivna procena efekta protiv peruti potvrđuje kvantitativne rezultate. Sa tačke gledišta ispitanika, formiranje peruti se osetno smanjilo. U poređenju sa referentnim proizvodom na tržištu, test šampon je bio jednako efikasan. Međutim, komparativna studija je takođe pokazala da formiranje peruti na vlasištu podleže snažnim individualnim fluktuacijama i da ni test šampon ni referentni proizvod na tržištu nisu u potpunosti eliminisali perut kod svih slučajeva u periodu primene.

DODATNE INFORMACIJE