Dodatna literatura

U nastavku su izvori koji nude detaljnije informacije o raznolikim temama

Kofein i rast kose

Mehanizmi delovanja kofeina i njegova kozmetička upotreba
A. Herman, A. P. Herman, Skin Pharmacol. Physiol. 201326, 8-14.

Pregledni rad o kofeinu koji se usled svoje visoke bioaktivnosti i glavnih penetrativnih svojstava koristi za različite primene za kožu i kosu.

Analiza penetracije šampona koji sadrži kofein u folikul dlake putem in vivo laserske mikroskopije
J. Lademann, H. Richter, S. Schanzer, A. Klenk, W. Sterry, A. Patzelt, Laser Physics 201020, 551-556.

Ova studija je analizirala penetraciju i skladištenje u folikulu dlake šampona koji sadrži kofein putem in vivo laserske mikroskopije.

Mehanizam rasta dlake, cAMP, testosteron, 5α-DHT, 5α-reduktaza

Kofein - stimulans i medicinska supstanca
K. Nieber, S. Felke, A. Schmalz,  Pharm. Ztg. 20074, 16-22.

Pregledni rad o kofeinu kao prirodnom stimulansu i aktivnom sastojku.

Uticaj na ciklus dlake, rast kose/opadanje kose

Folikul dlake kao dinamički mini-organ.
M. R. Schneider, R. Schmidt-Ullrich, R. Paus, Curr. Biol. 200919, 132-142.

Pregledni rad o strukturi i biologiji folikula dlake.