Effectiviteit van een cafeïnehoudend liquid tegen vroegtijdige erfelijke bepaalde haaruitval bij mannen

Uitgevoerd in het centrum voor cosmetica-onderzoek van de katholieke Universiteit Sacred Heart in Rome, Italië

Algemeen

Ongeveer de helft van alle mannen rond de 50 heeft last van erfelijk bepaalde haaruitval. Op basis van de genetische aanleg zal dit aantal in de toekomst nog toenemen. Er wordt daarom veel intijden moeite gestoken in het ontwikkelen van effectieve voorzorgsmaatregelen tegen voortijdige haaruitval. Cafeïne is een uitermate interessante stof omdat het prestatievermogen ervan al langer bekend is.

Ex-vivo onderzoek heeft reeds aangetoond dat cafeïne kan zorgen voor een groei-effect van de haarwortels. Hoe dit precies in zijn werk gaat, is echter nog niet helemaal duidelijk. Maar wellicht vormt het al langer bekende effect van cafeïne op de energiestofwisseling de sleutel tot de werkzaamheid tegen voortijdige haaruitval.

Het onderzoek heeft dan ook tot doel om het klinische effect van cafeïne in de cafeïnehoudende liquid bij erfelijk bepaalde haaruitval te bevestigen.

Methodes

Om de cosmetische werking van de cafeïnehoudende liquid (bevat o.a. ook zink, niacine, menthol, vitamine E en A) bij de behandeling van mannelijk haaruitval te testen, werd aan de katholieke universiteit Sacred Heart in Rome een gebruikerstest uitgevoerd.

Aan het 4-maanden durende onderzoek deden 40 mannelijke testpersonen mee in de leeftijd van 18 tot 56 jaar met een gemiddelde leeftijd van 37 jaar, die last hebben van dunner wordend haar in een beginnend of gevorderd stadium. De liquid werd dagelijks één maal in een hoeveelheid van ca. 7 ml op de hoofdhuid opgebracht, ingemasseerd en vervolgens niet uitgespoeld. Het was de testpersonen niet toegestaan om tijdens de totale gebruiksduur andere middelen tegen haaruitval te gebruiken. Om de intensiteit van het haaruitval vast te stellen, werd aan het begin van het onderzoek een 'haar-trek' test uitgevoerd. Deze test werd na 2 en 4 maanden gebruik herhaald.

Daarnaast gaven de testpersonen met behulp van een vragenformulier hun subjectieve mening over de cosmetische effectiviteit van het te testen product. Dit persoonlijke vragenformulier werd vergeleken met de inschatting van het klinische onderzoekspersoneel.

Resultaten

De 'haar-trek' test toonde al na 2-maanden gebruik van de cafeïnehoudende liquid een beduidende afname aan van telogene haren (haren in de inactieve rustfase), het aantal telogone haren was na 4 maanden nog verder afgenomen (Grafiek 1).

Na twee maanden was bij 77,5 % van alle testpersonen een positieve tendens waarneembaar, na nog eens 2 maanden was dit percentage gestegen tot 82,5% (Grafiek 2).

Deze objectieve waarneming toonde een uitstekende correlatie tussen de inschatting van de testpersonen en met die van de onderzoekers. Na 2 maanden was er sprake van subjectieve afname van de haaruitval bij 30% van de testpersonen, na 4 maanden was dit 85%. Bij 77% van de testpersonen werd de intensiteit van de haaruitval vóór gebruik van de liquid als  'matig tot sterk' beoordeeld. Na 4 maanden de Cafeïne-Liquid te hebben gebruikt, beoordeelde 68% van de testpersonen hun haaruitval als 'zeer weinig tot weinig'. De tevredenheid aan het einde van het onderzoek was dan ook hoog en het aanbevelingspercentage bedroeg 85%.

De liquid bleek naast het terugdringen van haaruitval ook nog  over bijzonder goede cosmetische productkenmerken te beschikken; het haar en de haarstructuur kregen door het dagelijkse gebruik de beoordeling stevig, krachtig en verzorgd te zijn. Omdat het tegengaan van mannelijk haaruitval om een continue en consequente behandeling vraagt, is de productacceptatie van groot belang. Dit is doorslaggevend voor duurzaam succes.

Afname van haaruitval bij de 'haar-trek' test

Samenvatting

De cafeïnehoudende liquid is een gebruiksvriendelijke lotion met uitstekende huid- en haarverdraaglijkheid. De formule zorgt ervoor dat de haarwortels en de hoofdhuid over voldoende cafeïne kunnen beschikken. Gebruikers kunnen al na 2 maanden een afname vaststellen en na 4 maanden is er sprake van een bijzonder goed zichtbare afname van de haaruitval. De effecten zijn statistisch van groot belang.

Op basis van deze klinische test kan samenvattend worden gesteld, dat de cafeïnehoudende liquid bijzonder geschikt is voor een langdurig gebruik tegen erfelijk bepaalde haaruitval en een interessante en veelbelovende oplossing voor het probleem kan zijn.