Alpecin Dubbel-Effect Cafeïne Shampoo in vergelijking tot vooraanstaande marktreferenties op het gebied van anti-roos

Uitgevoerd door de firma Dermaconsult voor testen van Dermatika, Duitsland

Product:Alpecin Dubbel-Effect Cafeïne Shampoo tegen roos en erfelijk bepaalde haaruitval

Testpersonen: 20 mannen in de leeftijd tussen 18 en 55 jaar die last hebben van toegenommen roosvorming.

Duur: De testpersonen gebruikten gedurende 6 weken Alpecin.

Probleemstelling en onderzoeksdoel:

Mannen hebben even vaak last van roos als van genetisch erfelijke haaruitval. De talgklieren worden onder invloed van het mannelijke hormoon testosteron gestimuleerd, wat microbiologische groei en dus ook de vorming van roos bevordert. Testosteron kan ook een negatieve invloed hebben op de haargroei van erfelijk belaste haarwortels en zo het ontstaan van haaruitval versnellen.
In het voorliggende onderzoek werd voor het eerst de anti-roos werking van een innovatieve cafeïne-shampoo getest, een shampoo met een cafeïne-complex en een werkstoffen-complex tegen roos.

 

Afb. 1 Hoofdhuid start onderzoek
Afb. 2 Hoofdhuid na 21 dagen
Afb. 3 Hoofdhuid na 42 dagen

Onderzoeksontwerp

Aan de test deden 20 mannen mee in de leeftijd tussen 18 en 55 jaar die last hebben van toegenomen roosvorming. De testpersonen werden voorafgaand aan het onderzoek met een neutrale shampoo behandeld. Als test-shampoos werden een cafeïnehoudende anti-roos shampoo en een anti-roos shampoo van een bekend merk met een goede anti-roos werking gebruikt. De shampoos werden gedurende een periode van 6 weken gebruikt. Gedurende deze periode werden zowel de microbiologische activiteit op de hoofdhuid alsook de hoeveelheid schilfers in zijn totaliteit gemeten.

Met behulp van een speciale cameratechniek werd de toestand van de hoofdhuid en de roosvorming direct op de hoofdhuid gefilmd en de beelden werden na afloop van het onderzoek kwantitatief gerangschikt. De testpersonen gaven op een vragenformulier hun subjectieve mening over de geteste preparaten.

Grafiek 1: Microbiologische activiteit [%]

Resultaat

Tijdens de kwantitatieve evaluatie van de hoeveelheid roos bleek dat de totale waarneembare hoeveelheid schilfers in vergelijking met het merkproduct aanzienlijk was afgenomen. [grafiek 2] De anti-microbiologische werking tegen malassezia furfur (micro-organismen) is bij de beide producten eveneens uitstekend. Het aantal kiemen werd ongeveer gehalveerd. [grafiek 1] De vergelijking van hoofdhuidfoto's bood een zeer goede bevestiging van de kwantitatieve resultaten. [afb.1-3]

Grafiek 2: Kwantitatieve afname van roos [%]

Discussie

De subjectieve beoordeling van de anti-roos werking werd door de kwantitatieve resultaten bevestigd. Ook de gebruiker was van mening dat de roosvorming aanzienlijk was afgenomen. Ten opzichte van het merkproduct was effectiviteit van de test-shampoo identiek. Het vergelijkende onderzoek toonde tevens aan dat de roosvorming op de hoofdhuid onderhevig is aan grote individuele schommelingen en dat gedurende de toepassingsperiode er bij de test-shampoo en ook bij het merkproduct niet in alle gevallen sprake was van een volledige verwijdering van roos.