კვლევები

კვლევები

გერმანიისა და იტალიის სხვადასხვა ინსტიტუტებისა და უნივერსიტეტების მიერ ჩატარებული კვლევები ადასტურებენ ალპეცინის კოფეინის კომპლექსის ეფექტურობას ანდროგენულ ალოპეციაზე მამაკაცებში. გამოკვლევები ასახავს კოფეინის შეღწევადობას და მის გავლენას თმის ძირებზე.

დამატებითი ლიტერატურა

დამატებითი ლიტერატურა თმის ცვენაზე მამაკაცებში, კოფეინის ეფექტურობა და თმის ზრდა.