Účinnost tonika s obsahem kofeinu proti předčasnému vypadávání vlasů u mužů

Provedena ve Středisku kosmetického výzkumu při Katolické univerzitě Nejsvětějšího srdce v Římě

Obecné

Přibližně polovina všech mužů ve věku 50 let trpí dědičným vypadáváním vlasů. Vzhledem kegenetické predispozici by se toto číslo mohlo v budoucnosti ještě zvýšit. Proto je vynakládáno velké úsilí k dosažení účinné prevence proti předčasnému vypadávání vlasů. Mimořádně zajímavou látkou je kofein, u něhož jsou již známy účinky na zvyšování výkonnosti.

Na základě testů na modelech pokožky (ex-vivo) již víme, že kofein může vyvolat efekty růstu v koříncích vlasů. Přesný mechanismus ovšem stále ještě není znám. Účinek kofeinu známý z metabolismu energie může být klíčem k účinnosti proti předčasnému vypadávání vlasů.

Cílem této studie bylo potvrdit klinický význam kofeinu v toniku s obsahem kofeinu při ošetřování dědičného vypadávání vlasů.

Metody

Aby bylo možné testovat kosmetický účinek tonika s obsahem kofeinu (mezi dalšími složkami je zinek, niacin, mentol a vitaminy E a A) při ošetřování vypadávání vlasů u mužů, byl proveden aplikační test na Katolické univerzitě Nejsvětějšího srdce v Římě.

Čtyřměsíční studie se zúčastnilo 40 testovaných mužských subjektů ve věku 18 až 56 let (průměrný věk byl 37 let) s počínajícím až pokročilým řídnutím vlasů. Jednou denně bylo do pokožky vlasů naneseno a vmasírováno bez oplachování přibližně 7 ml tonika. Během celé doby aplikace bylo zakázáno používání jiných přípravků proti vypadávání vlasů. Test za účelem vyhodnocení intenzity vypadávání vlasů byl prováděn na základě testu zatahání za vlasy na začátku a po dvou a čtyřech měsících používání.

Testované subjekty byly dále požádány o vyplnění subjektivního hodnocení kosmetické účinnosti testovaného výrobku do dotazníku. Tento osobní dotazník byl ověřen vyhodnocením klinickými pracovníky provádějícími studii.

Diagram 1: Snižování vypadávání vlasů v testu zatahání za vlasy

Diagram 2: Testované subjekty se sníženým vypadáváním vlasů

Výsledky

Po pouhých dvou měsících používání tonika s obsahem kofeinu testy zatahání za vlasy prokázaly výrazné snížení telogenních vlasů (vlasů v neaktivní fázi růstu), jejich počet se ještě dále výrazně snížil po čtyřech měsících (diagram 1).

Podíl testovaných subjektů s kladným vývojem byl 78 % po dvou měsících a 83 % všech testovaných subjektů po dalších dvou měsících (diagram 2).

Tento výsledek studie velmi dobře koreloval s hodnocením testovaných subjektů a hlavního zkoušejícího. Po dvou měsících subjektivně pociťovalo pokles vypadávání vlasů 30 % testovaných osob a po čtyřech měsících dokonce 85 %. Před používáním hodnotilo závažnost vypadávání vlasů jako „středně závažnou až závažnou“ už 77 % testovaných subjektů. Po čtyřech měsících používání tonika s obsahem kofeinu hodnotilo 68 % testovaných subjektů své vypadávání vlasů jako „velmi nízké až nízké“. V souladu s tím byla po skončení studie míra spokojenosti a pravděpodobnost doporučení 85 %.

Kromě snížení vypadávání vlasů tonikum také prokázalo velmi dobré kosmetické vlastnosti, protože po každodenním používání byla struktura vlasů hodnocena jako pevná, silná a v dobrém stavu. Protože proti vypadávání vlasů u mužů je nutné bojovat trvale a systematicky, je míra akceptace výrobku velmi důležitá. Jedině tak je možné zabezpečit dlouhodobý úspěch.

Shrnutí

Tonikum s obsahem kofeinu je řešením na bázi aktivních látek s velmi dobrou mírou tolerance pokožkou a vlasy a s velmi příjemnou aplikací. Základní aktivní látka zajišťuje dobrou dostupnost kofeinu ve vlasových koříncích a v pokožce hlavy. Po pouhých dvou měsících uživatelé zaznamenali výrazné snížení vypadávání vlasů, které po čtyřech měsících bylo velmi výrazné. Účinky jsou statisticky významné.

Po tomto klinickém testu můžeme ve zkratce usoudit, že tonikum s obsahem kofeinu je velmi vhodné pro dlouhodobé používání proti dědičnému vypadávání vlasů a představuje zajímavé a slibné řešení tohoto problému.

UVEŘEJNĚNÁ STUDIE

C. Bussoletti, F. Mastropietro, L. Celleno,   J. Appl. Cosmetol.   2011 ,   29 , 167-180.