Účinnost kosmetického kofeinového šamponu při léčbě androgenetické alopecie u mužů

Provedena ve Středisku kosmetického výzkumu při Katolické univerzitě Nejsvětějšího srdce v Římě v Itálii.

U většiny mužů, kteří trpí věkem podmíněným vypadáváním vlasů (ztráta vlasů způsobená mužskými hormony, zkratka AGA), lze sledovat úbytek vlasů s jistým vzorcem rozvoje, který může vést k úplné plešatosti. Mužský typ AGA se může objevit kdykoliv po pubertě, postihuje téměř 50 % mužů ve věku 50 let a ve většině případů je způsoben genetickými predispozicemi.

Jedním z důležitých faktorů spuštění AGA je hormon dihydrotestosteron (DHT). Přecitlivělost vlasových kořínků na tento hormon snižuje jejich zásobování energií, takže dochází k předčasnému narušení cyklu růstu. Vlasové folikuly se postupně zmenšují a nakonec zanikají.

Aktivní složka s obsahem kofeinu od značkyAlpecin chrání vlasové kořínky před napadením dihydrotestosteronem a dodává dostatek růstové energie. Dochází opět k prodloužení růstových fází a tím k prevenci plešatění.

Metoda

Ve Středisku pro kosmetický výzkum při Katolické univerzitě Nejsvětějšího srdce v Římě bylo provedeno randomizované, kontrolované, dvojitě zaslepené hodnocení s paralelními skupinami u 66 zdravých mužů trpících androgenetickou alopecií. Během 6měsíčního používání byla testována schopnost tolerance pokožky, účinnost proti vypadávání vlasů a kosmetické vlastnosti kofeinového šamponu Alpecin C1 (dále označovaného jako „testovaný výrobek“) ve srovnání s léčebným koncentrovaným šamponem Alpecin Medicinal pro mastné vlasy (dále označovaným jako „kontrolní výrobek“ ve smyslu výrobku bez kofeinu).

Účastníci studie byli odpovídajícího věku (18 až 55 let), fototypu (Fitzpatrick I-IV), odolnosti vlasů proti tahání (minimum 18 vlasů) a typu Hamilton-Norwood (II-IV) a byli vybráni na základě kritérií pro zařazení do studie a vyřazení ze studie. Účastníci byli náhodně rozděleni do testované skupiny a kontrolní skupiny, vždy po 33 účastnících.

Množství 7 ml šamponu bylo odpovídajícím způsobem naneseno, ponecháno na vlasech a pokožce hlavy po dobu dvou minut a následně opláchnuto. Po třech a šesti měsících ošetřování byla hodnocena účinnost přípravku pomocí dotazníku testovaným osobám. Schopnost tolerance pokožky byla hodnocena vizuálně a pomocí dermatologického dotazníku na začátku studie a po třech a šesti měsících ošetřování.

Intenzita vypadávání vlasů

V rámci studie nebyly pozorovány žádné reakce související se zvýšenou citlivostí nebo nesnášenlivostí. Zejména po šesti měsících ošetřování byla spokojenost testovací skupiny, která používala kofeinový šampon Alpecin C1, výrazně vyšší, na úrovni 85 %, než u kontrolní skupiny (36 %), která používala koncentrovaný šampon Alpecin Medicinal pro mastné vlasy. V testovací skupině bylo pozorováno výrazné zlepšení intenzity vypadávání vlasů, snížení množství vlasů v umyvadle i silnější a znatelně pevnější vlasy.

Rozvoj plešatosti

Ochota pokračovat v ošetřování daným přípravkem byla podstatně vyšší v testovací skupině (85 %), než ve skupině kontrolní (36 %). Podle informací od zkoušejícího se v testovací skupině zřetelně zlepšila síla vlasů a pevnost i míra vypadávání vlasů. V testovací skupině se také snížilo plešatění v porovnání s kontrolní skupinou. Stručně řečeno, u ověřované skupiny se předčasné vypadávání vlasů snížilo u 73 % testovaných subjektů v testovací skupině, ale pouze u 33 % kontrolních testovaných subjektů.

Shrnutí

Bylo prokázáno, že kofein je užitečným pomocníkem při ošetřování androgenetického vypadávání vlasů a dokáže působit proti útlumu růstu vlasů u člověka způsobeného dihydrotestosteronem. Vlasové folikuly představují vysoce účinnou cestu pro pronikání a ukládání zásob látek s lokální aplikací.

Studie prokázala snášenlivost pokožky vůči kofeinovému šamponu Alpecin C1 (testovaný) a koncentrovanému šampon Alpecin Medicinal pro mastné vlasy (kontrolní). Kofeinový šampon Alpecin C1 dále prokázal dobrou kosmetickou účinnost, snížení vypadávání vlasů, snížení množství vlasů v umyvadle, zlepšení síly vlasů a jejich pevnosti i zmírnění rozvoje plešatosti.

Celkem 85 % testovaných subjektů bylo s testovaným výrobkem spokojeno (v porovnání s pouhými 36 % v případě kontrolního přípravku) a v ošetřování kofeinovým šamponem Alpecin C1 by dále pokračovali. Výsledkem je, že kofeinový šampon Alpecin C1 je možné považovat za účinný kosmetický přípravek na podporu proti AGA, se schopností stimulace růstu.

UVEŘEJNĚNÁ STUDIE

T. Sisto, C. Bussoletti, L. Celleno, J. Appl. Cosmetol. 2013, 31, 57-66.