Účinnost kofeinového komplexu u androgenetické alopecie

Realizováno na klinice dermatologie a alergologie Univerzity Friedricha Schillera v Jeně, Německo (Dr. T. W. Fischer, Prof. Dr. P. Elsner)

Dědičně-hormonální (androgenetické) vypadávání vlasů u mužů je problémem, který pro mnoho postižených stále ještě není uspokojivě vyřešen. Momentálně dostupné kosmetické a farmaceutické přípravky vykazují rozdílnou účinnost a také široké spektrum vedlejších účinků.

Jelikož genetické předpoklady pro dědičně-hormonální vypadávání vlasů nemohou být ovlivněny, je nutné vyvinout takové látky, které zmírní nebo zamezí účinkům této genetické predispozice na vlasové kořínky. Léčba androgenetického vypadávání vlasů je tedy dlouhodobou záležitostí, a proto je nutné dbát na bezpečnost a snášenlivost používaných produktů. Z tohoto důvodu jsou tedy látky, které nemají nežádoucí vedlejší účinky a jejichž účinek je nezávislý na hormonálních mechanismech, velkým příslibem do budoucnosti.

Znázornění skutečného vlasového folikulu v modelu vlasové orgánové kultury

Jelikož je testosteron základním faktorem, přispívajícím k vývoji androgenetické alopecie, je na tzv. modelu vlasové orgánové kultury (HOCM) simulována situace působení testosteronu na vlasy.

K výzkumům se používají vzorky vlasů z lidské vlasové tkáně, které se v laboratorních podmínkách kultivují 6 až 10 dní. Zkoumané vzorky pocházejí od mladých mužů s počínajícím dědičně-hormonálním vypadáváním vlasů, čímž je zajištěna aplikovatelnost laboratorních výsledků i na reálnou situaci pacientů. Z odebraných vzorků tkáně je extrahováno 20 až 30 vlasových folikulů. V rámci výzkumu je k dispozici přibližně 600 vlasových folikulů.

Ukázalo se, že pokud na vlasy působil testosteron, byl růst vlasových kořínků výrazně méně intenzivní než v kontrolní skupině bez účinků testosteronu (viz graf) a vlasové kořínky přestaly být aktivní dříve, než je běžné. Tento objev je v souladu s poznatky, že testosteron nebo jeho metabolit způsobují, že vlasové kořínky předčasně přecházejí do klidové fáze (telogenní fáze). Míra snížení růstové fáze v tomto výzkumu byla mezi 17 a 40 % ve srovnání s kontrolními hodnotami bez použití testosteronu.

Potlačení způsobené testosteronem

Při hledání nových účinných mechanismů v léčbě androgenní alopecie byly překvapivé výsledky týkající se účinku kofeinu na nežádoucí vliv testosteronu na pokožku. Výsledky ukázaly, že navíc k 1 ze 2 grafů a mikroskopických fotografií skutečného vlasového folikulu na modelu vlasové orgánové kultury, kde je rozlišena vlasová papila, zóna vlasového vlákna a keratinizační zóna, pocházejících ze studie účinnosti realizované na Klinice dermatologie a dermatologické alergologie Univerzity Friedricha Schillera v Jeně, všeobecně přijímaný předpoklad, že kofein zlepšuje prokrvení, musí mít tato látka ještě další, dosud neobjevené vlastnosti. A proto se začaly zkoumat i účinky kofeinu na vlasové folikuly u mužů se začínajícím dědičně-hormonálním vypadáváním vlasů.

Stimulace pomocí kofeinu

Ukázalo se, že pomocí kofeinu může být dosaženo výrazného prodloužení růstové fáze ve vlasových koříncích, a to v některých případech až o 46 %. Stimulační vliv kofeinu na prokrvení nehraje v modelu vlasové orgánové kultury roli, protože HOCM pracuje nezávisle na cévním systému. Z toho důvodu musí být jakýkoliv stimulační vliv kofeinu sledovaný na modelu důsledkem přímého působení kofeinu na látkovou výměnu vlasových kořínků.

Dalším důkazem, že kofein cíleně zlepšuje vitalitu vlasových kořínků, je měření celkové kultivační doby vlasového folikulu v rámci HOCM. Vlasové folikuly, vystavené působení kofeinu v daných kultivačních podmínkách, vykazovaly o 37 % vyšší životnost oproti kontrolnímu vzorku.

Poté co byl prokázán účinek jednotlivých substancí (potlačení růstu pomocí testosteronu a stimulace růstu pomocí kofeinu), mohlo být konečně v rámci kombinovaného modelu, který obsahoval jednak testosteron a jednak kombinaci testosteronu a kofeinu, prozkoumáno, zda je kofein schopen zajistit potlačení testosteronu.

Výsledky ukázaly, že testosteronem způsobené potlačení růstu vlasů může být pomocí kofeinu vyrovnáno a dokonce stimulováno přes běžnou normu. V rámci HOCM se tím potvrdilo, že kofein může neutralizovat nežádoucí účinky testosteronu, které jsou u androgenetické alopecie zodpovědné za zničení vlasových folikulů, a pomůže tak ve vlasových koříncích navodit rovnovážný stav, který odpovídá stavu ničím neovlivněných vlasových folikulů v kontrolní skupině.

Kofein ruší účinek testosteronu

Závěrem je tedy nutné uvést, že kofein je velmi potentní látkou stimulující růst, a hodí se tudíž k dlouhodobé péči a také jako prevence u androgenetické alopecie. V laboratorních podmínkách, které simulovaly růst vlasů u mužů s dědičně-hormonálním vypadáváním vlasů, se prokázal signifikantní účinek kofeinu na růst vlasových folikulů ve srovnání s kontrolní skupinou.