Testování pronikání kofeinu z šamponové receptury

Vedené v Centru experimentální a aplikované kožní fyziologie a v Centru klinických výzkumů vlasové a kožní fyziologie na Univerzitní klinice Charité, Berlin

Po úspěšných výzkumech na univerzitě v Jeně, které se týkaly účinnosti kofeinu jako stimulantu v případech dědičně podmíněného vypadávání vlasů v rámci modelu vlasové orgánové kultury, zbývalo prozkoumat dostupnost kofeinu po umytí vlasů.

Doposud se vycházelo z toho, že kůže, vzhledem ke svojí ochranné funkci, brání pronikání účinné látky zvenčí. To samé se předpokládalo v případě vlasového folikulu. Účinným látkám v šamponu byl tedy přisuzován pouze vnější efekt.

Prostřednictvím dvou nových metod měření se pracovníkům Centra experimentální a aplikované kožní fyziologie na univerzitní klinice Charité v Berlíně podařilo prokázat, že kofein proniká do vlasového folikulu již po krátké době působení a navíc je jeho přítomnost prokazatelná ještě po 24 hodinách.

Během první série výzkumů byl testovaným subjektům nanášen kofeinový šampon na vlasovou pokožku, kde byla po dobu dvou minut prováděna masáž. Zbytky šamponu byly poté smyty. Aby byl šampon viditelný mikroskopem, bylo k němu přidáno fluorescenční barvivo.

Pomocí inovativního laserového skenovacího mikroskopu bylo možné po uplynutí doby působení (2 minuty) a následném umytí vlasů (obrázek 2) zjistit, že části šamponu pronikly do vlasových folikulů. Vlasový folikul u všech testovaných osob fluoreskoval. Během 24 hodin fluorescence ubývalo, ale přesto byla stále ještě dobře patrná.

V rámci dvou dalších výzkumných sérií byl kofeinový šampon poprvé na světě zkoumán sondou měřící kofein. Nejprve byly vlasové folikuly uzavřeny speciálním lakem, aby bylo možné zkoumat pronikání kofeinu přes kůži. Po 30 minutách bylo možné kofein prokázat v cévách. Kofein aplikovaný prostřednictvím šamponu byl prokazatelný ještě po 24 hodinách.

Ve druhé výzkumné sérii zůstaly vlasové folikuly otevřeny. V tomto případě se pronikání kofeinu výrazně urychlilo a bylo možné ho prokázat již po 5 minutách. Oba pokusy ukázaly, že nejlepší je pronikání kofeinu přes vlasový folikul, protože tak se dostane k vlasovým kořínkům nejrychleji.

Pronikavost kofeinu přes kůži a přes vlasový váček během 24 hodin.

Výzkumy realizované na univerzitních klinikách v Berlíně a v Jeně ukazují, že kofeinový šampon může být vhodným přípravkem při prevenci předčasného vypadávání vlasů, protože kofein z šamponové receptury je schopen pronikat do kůže a do vlasových folikulů, kde je prokazatelně přítomen ještě po 24 hodinách.