Nové účinky kofeinu na stres vyvoalný hormonem uvolňujícím kortikotropin podél intrafolikulární klasické osy HPA a neurogenní osy jiné než HPA u mužských androgenních lidských vlasových folikulů na pokožce hlavy ex vivo.

Provedena v následujících institucích: Institut dermatologie, alergologie a venerologie na Lübecké univerzitě v Německu, Institut dermatologie Keplerovy fakultní nemocnice v Linci v Rakousku, Institut dermatologie, komplexní centrum výzkumu rakoviny, program chemoprevence proti rakovině a zdravotnické centrum VA v Birminghamu ve státě Alabama v USA, Centrum dermatologického výzkumu na Manchesterské univerzitě a Manchesterské centrum biomedicínského výzkumu NIHR v Manchesteru ve Spojeném království a Katedra dermatologie a kožní chirurgie na Millerově lékařské fakultě University of Miami v Miami na Floridě v USA.

 

Lidské vlasy jsou velmi citlivé na stres. Má se za to, že stres zhoršuje průběh dědičného vypadávání vlasů (androgenní alopecie). Jedním z možných důvodů je přítomnost ekvivalentu hypotalamo-hypofyzární-adrenální osy – neboli stresové osy (osy HPA) – ve vlasových folikulech pokožky hlavy. V tomto výzkumu byla odpověď na této stresové ose vygenerována v ex vivo modelu vlasové orgánové kultury (HOKM) cílením na tzv. kortikotropin uvolňující hormon (CRH) u lidských mužských vlasových folikulů, které vykázaly predispozici k dědičnému vypadávání vlasů.

Pozitivní vliv kofeinu v tomto modelovém systému prokázaly předchozí práce.(1, 2) Zde se ukázalo, že je kofein antagonistou hormonu inhibujícího růst vlasů, testosteronu. V modelu vlasové orgánové kultury (HOKM) bylo nyní zkoumáno, zda může kofein působit proti stresu vyvolanému CRH ve vlasových folikulech. 

Metody

Byla provedena biopsie vlasových folikulů z oblasti postižené dědičným vypadáváním vlasů (oblast temene), které byly kultivovány v modelu vlasové orgánové kultury s CRH (10 -7 M) s kofeinem (0,001 %, 0,005 %) a bez kofeinu.

Výsledky

Ve srovnání s kontrolním experimentem CRH významně zvýšilo expresi určitých markerů, jako je katagenní fázi vyvolávající TGF-β2 (p<0,001), CRH receptory 1/2 (p<0,01), ACTH (p<0,001) a receptor melanokortinu 2 (MC-R2) (p<0,001), i jiných se stresem souvisejících parametrů, jako je substance P a neurotrofinový receptor p75 v tomto modelu. Naproti tomu CRH inhiboval proliferaci keratinocytů v matrix a také expresi IGF-1, markeru podporujícího anagenní fáze, a proproliferativního receptoru nervového růstového faktoru (TrkA).

Kofein v tomto modelu výrazně působil proti popisovaným účinkům stresu. Mimo to se poprvé ukázalo, že kofein zvyšuje IP3-R v lidských vlasových folikulech. Tyto výsledky ex vivo u lidských androgenních vlasových folikulů poskytují první důkaz, že mediátor stresu CRH generuje nejen komplexní intrafolikulární odpověď HPA na stres, ale také stresovou odpověď nesouvisející s HPA.

Dále se ukázalo, že proti těmto účinkům je možné účinně působit přidáním kofeinu. Tato data proto podporují hypotézu, že stres může ovlivňovat fyziologii lidských vlasů a způsobovat vypadávání vlasů. Toto je prvotním důkazem, že se kofein zdá být schopen působit proti poškození vlasů v důsledku stresu a zabraňovat stresem vyvolanému vypadávání vlasů.

Shrnutí

Tato ex vivo studie ukazuje pozitivní vliv kofeinu na stresem vyvolané vypadávání vlasů u lidí s predispozicí pro androgenetickou alopecii.

Pozitivní vliv kofeinu na růst vlasů je znám z předchozích ex vivo studií mužských a ženských lidských vlasových folikulů (1, 2) a in vivo (3-7). Poprvé byla nyní prokázána indukce stresové osy HPA ze strany CRH u mužských lidských vlasových folikulů z bioptických vzorků plešatící oblasti temene u mužů s dědičným vypadáváním vlasů (androgenetická alopecie). 

 

T.W. Fischer, A. Bergmann, N. Kruse, K. Kleszczynski, C. Skobowiat, A.T. Slominski, R. Paus, Br. J. Dermatol. 2020

Literatura

  1. Fischer TW, Herceg-Lisztes E, Funk W, Zillikens D, Biro T, Paus R. Diferenciální účinky kofeinu na prodloužení vlasu, proliferaci keratinocytů matricí a vnějšího kořenového pouzdra a regulaci vlasového cyklu u mužských a ženských vlasových folikulů in vitro zprostředkovanou transformovaným růstovým faktorem beta2 / inzulinovým růstovým faktorem-1. Br J Dermatol. 2014;171:1031-43.
  2. Fischer TW, Hipler UC, Elsner P. Effekt von Koffein und Testosteron auf die Proliferation von menschlichen Haarfollikeln in vitro. Int J Dermatol. 2007;46:27-35.
  3. Bussoletti C, Tolaini MV, Celleno L. Efficacy of a cosmetic phyto-caffeine shampoo in female androgenetic alopecia. G Ital Dermatol Venereol. 2018: DOI:10.23736/s0392-0488.18.05499-8.
  4. Sisto T, Bussoletti C, Celleno L. Efficacy of a Cosmetic Caffeine Shampoo in Androgenetic Alopecia Management. J Appl Cosmetol. 2013;31(1):57-66.
  5. Sisto T, Bussoletti C, Celleno L. Role of a Caffeine Shampoo in Cosmetic Management of Telogen Effluvium. J Appl Cosmetol. 2013;31:139-45.
  6. Bussoletti C, Mastropietro F, Tolaini MV, Celleno L. Use of a Cosmetic Caffeine Lotion in the Treatment of Male Androgenetic Alopecia. J Appl Cosmetol. 2011;29:167-80.
  7. Bussoletti C, Mastropietro F, Tolaini MV, Celleno L. Use of a Caffeine Shampoo for the Treatment of Male Androgenetic Alopecia. J Appl Cosmetol. 2010;28:153-63.
  8. Quelle: de.wikipedia.org