Alpecin Double Effect Kofeinový šampon ve srovnání s referenčním přípravkem proti lupům, který je nejrozšířenější na trhu

Realizovaná Společností pro testování dermatologických produktů.

Produkt: 

Alpecin Double Effect Kofeinový šampon proti lupům a dědičnému vypadávání vlasů

Testované osoby:  

20 mužů ve věku mezi 18 a 55 lety, kteří trpí nadměrnou tvorbou lupů.

Doba trvání:  

Testované osoby používaly Alpecin po dobu 6 týdnů.

Stanovení problémů a cíl studie:

Lupy a geneticky podmíněné vypadávání vlasů se u mužů často vyskytují společně. Mužský hormon testosteron stimuluje mazové žlázy, což podporuje mikrobiologický růst, a tím dochází ke zvýšené tvorbě lupů na vlasové pokožce. Testosteron rovněž negativně ovlivňuje činnost geneticky zatížených vlasových kořínků, a je tak příčinou předčasného vypadávání vlasů.

V rámci této studie byla nejprve zkoumána účinnost nového kofeinového šamponu proti lupům. Tento šampon obsahuje kromě kofeinového komplexu rovněž kombinaci účinných látek působících proti tvorbě lupů.

obrázky 1 Vlasová pokožka na začátku studie

obrázky 2 Vlasová pokožka po 21 dnech

obrázky 3 Vlasová pokožka po 42 dnech

Design studie

graf 1: Mikrobiologická aktivita [%]

Test byl proveden na 20 mužích ve věku mezi 18 a 55 lety, kteří trpí nadměrnou tvorbou lupů. Před začátkem samotného výzkumu byly vlasy všech mužů ošetřeny neutrálním šamponem. Testovaný šampon Alpecin proti lupům a vypadávání vlasů byl srovnáván s produktem považovaným na trhu za nejlepší v boji proti lupům. Oba šampony byly testovanými osobami používány po dobu 6 týdnů. Během této doby byla sledována mikrobiologická aktivita na vlasové pokožce a rovněž bylo měřeno celkové množství lupů.

Stav vlasové pokožky a tvorba lupů přímo na pokožce byly sledovány speciální kamerovou technikou a po ukončení pozorování byly všechny získané obrázky kvantitativně roztříděny. Testované osoby rovněž vyplnily dotazník, ve kterém mohly vyjádřit své subjektivní pocity z používání testovaných produktů.

Výsledek:

graf 2: Kvantitativní úbytek lupů [%]

Kvantitativní vyhodnocení množství lupů ukázalo, že při používání šamponu Alpecin došlo ve srovnání s druhým produktem k velmi dobrému snížení množství lupů [graf 2]. Antimikrobiální účinky proti kvasinkám Malassezia furfur byly u obou produktů výborné. Množství choroboplodných zárodků se snížilo zhruba na polovinu [graf 1]. Kvantitativní výsledky potvrzuje rovněž srovnání obrázků vlasové pokožky v různých stádiích testování [obrázky 1 až 3].

Diskuse:

Subjektivní hodnocení účinku proti lupům potvrzuje kvantitativní výsledky. Podle subjektivního hodnocení zkoumaných osob se tvorba lupů výrazně snížila. Ve srovnání s referenčním produktem byl testovaný šampon stejně účinný. Srovnávací studie ale rovněž ukázala, že tvorba lupů představuje vysoce individuální záležitost, kdy při používání testovaného i referenčního produktu nedošlo u všech zkoumaným osob v daném časovém rámci k naprosté redukci lupů.