Vypadávání vlasů je u mužů problémem číslo jedna.

Trpí jím každý druhý muž!

V 80 % všech případů vypadávání vlasů u mužů je viníkem „androgenetická alopecie“. Dědičně podmíněné vypadávání vlasů je predispozice, nikoliv nemoc. A proto ji nelze vyléčit najednou a navždy, ale musí být souvisle ošetřována.

Co způsobuje androgenetickou alopecii?

Přebytek testosteronu, který se začíná objevovat v pubertě, zajistí na jedné straně růst vousů, na druhé straně ale oslabí vlasové kořínky, které k tomu mají genetické předpoklady. Pokud dědičné předpoklady existují, vlasové kořínky reagují na testosteron (DHT) nadměrně citlivě. Dochází k omezení přísunu energie, a tím k následnému oslabení vlasových kořínků. Jejich růstová fáze se zkrátí a dojde k předčasnému ukončení jejich životního cyklu.

Za normálních okolností je vlasový kořínek aktivní až 8 let (růstová fáze) a poté se dostává do klidové fáze, ve které vlasový kořínek vlas uvolní a ten vypadne – aniž by však hrozilo celkové vypadávání vlasů. Následuje totiž další růstová fáze vlasového kořínku, která se opakuje zhruba 14krát a teprve poté vlasový kořínek odumře.

V případě genetické dispozice, zabraňuje testosteron (DHT) produkci c-AMP, posla energie, který je nezbytně nutný pro látkovou výměnu ve vlasových koříncích. Dochází tak ke zkracování růstových fází a k předčasnému ukončení životního cyklu. Pokud tímto způsobem odumírá stále více vlasových kořínků, začíná se tvořit pleš.

Podívejte se, jak kofein pomáhá předcházet vypadávání vlasů.